Rob Bauer Consultants BV geeft onafhankelijk strategisch beleggingsadvies aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, banken, verzekeraars, charitatieve instellingen en organisaties uit de publieke en semipublieke sector.